SAMUELSSON, L. Etik i utbildning för hållbar utveckling – Att undervisa den etiska dimensionen av en kontroversiell fråga. Acta Didactica Norden, v. 14, n. 4, p. 22 sider, 8 des. 2020.