GASSON, S. Det flerstämmiga engelskämnet i den svenska grundskolans tidigare år: utrymme för flerspråkighet?. Acta Didactica Norden, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 27 sider, 2021. DOI: 10.5617/adno.8376. Disponível em: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8376. Acesso em: 1 des. 2021.