KVITHYLD, T. Hvordan iscenesetter to lærere skriveundervisning ut fra den samme pedagogiske ressursen, og hvordan nyttiggjør elevene seg av denne undervisningen når de skriver?. Acta Didactica Norden, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 26 sider, 2021. DOI: 10.5617/adno.8609. Disponível em: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8609. Acesso em: 31 jul. 2021.