VIKØY, A. Vilkår for fleirspråklegheit i norskfaget – Ein analyse av læreplanar og lærebøker med fokus på fleirspråklege kompetansemål. Acta Didactica Norden, [S. l.], v. 15, n. 1, 2021. DOI: 10.5617/adno.8678. Disponível em: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8678. Acesso em: 19 apr. 2021.