REFFHAUG, M. B. A.; JEGSTAD, K. M.; ANDERSSON-BAKKEN, E. Kritisk tenkning – fra intensjon til praksisfortolkning: En analyse av barnetrinnslæreres forståelse av kritisk tenkning. Acta Didactica Norden, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 21 sider, 2022. DOI: 10.5617/adno.8989. Disponível em: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8989. Acesso em: 7 okt. 2022.