Kvello, Pål, Stine Slaatsveen Barstad, Bernt Rønning, Elin Tronsaune Moen, og Ove Østerlie. 2020. «Omvendt Undervisning Versus Tradisjonell Undervisning I Naturfag På Ungdomsskolen: En Studie Av Elevers Motivasjon, Forberedelser Og læringsutbytte ». Acta Didactica Norden 14 (1), 37 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7757.