Kvello, Pål, Stine Slaatsveen Barstad, Bernt Rønning, Elin Tronsaune Moen, og Ove Østerlie. 2020. «Omvendt Undervisning Versus Tradisjonell Undervisning I Naturfag På Ungdomsskolen: En Studie Av Elevers Motivasjon, Forberedelser Og læringsutbytte ». Acta Didactica Norden 14 (1), 37 sider. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7757.