Svanes, Ingvill Krogstad, og Anne Kristine Øgreid. 2020. «‘Jeg Vet Ikke Hva Jeg Skal Skrive om!’ - Læreres Stillasbygging I Oppstarten Av Skrivesituasjoner På Barnetrinnet». Acta Didactica Norden 14 (1), 21 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7758.