Myren-Svelstad, Per Esben. 2020. «Det Affektive møtet Mellom Tekst Og Lesar: Tre Postkritiske Inngangar Til å Velja skjønnlitteratur I morsmålsfaget». Acta Didactica Norden 14 (3), 18 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7811.