Ulstad, Svein, Vegard Rønning Valstadsve, og Knut Skjesol. 2020. «Mestringsorientert Klima – Veien Til høy Innsats, Indre Motivasjon Og Karakter I kroppsøving». Acta Didactica Norden 14 (1), 20 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7826.