Jahnsen, Vanja Røkkum, og Jonas Bakken. 2020. «På Vei Mot Selvstendig Tekstrevisjon? En Studie Av Elevers Revisjon Av Tekstutkast I Norskfaget I videregående Skole». Acta Didactica Norden 14 (1), 20 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7847.