Lauritzen, Lise-Mari, Yngve Antonsen, og Linda Nesby. 2021. «‘Jeg Er Så Veldig Redd for Hvordan Jeg påvirker elevene.’ Utfordringer Og Muligheter I Undervisningen Av Folkehelse Og Livsmestring I Norskfaget:». Acta Didactica Norden 15 (1). https://doi.org/10.5617/adno.7848.