Rasmusssen, Ingvill, Marit Kjærnsli, Fredrik Jensen, og Sten Ludvigsen. 2020. «Problemløsing Ved Samarbeid I PISA 2015: En Diskusjon Av Rammeverket Og Norske Elevers Resultater». Acta Didactica Norden 14 (1), 22 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7862.