Kjelaas, Irmelin, Ketil Eide, Anna Sjølset Vidarsdottir, og Hans Abraham Hauge. 2020. «Å føle Seg Angrepet Intellektuelt: Språkkartlegging Av minoritetsspråklige Elever I videregående opplæring». Acta Didactica Norden 14 (1), 20 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7871.