Dversnes, Gunvald. 2020. «‘Vi Kastet Elevene Ut På Dypet før’. Bruk Av Eksempeltekster I skriveopplæringen Hos Fire norsklærere». Acta Didactica Norden 14 (1), 20 sier. https://doi.org/10.5617/adno.7897.