Lønnum, Marthe, og Peter Mørk. 2020. «ETOS-Modellen for Kildearbeid I Samfunnsfag På Ungdomstrinnet». Acta Didactica Norden 14 (1), 21 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7898.