Rogne, Magne. 2020. «Norskfaget I grunnskulelærarutdanningane – Nyare Utviklingstrekk». Acta Didactica Norden 14 (1), 23 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7903.