Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen, Kirsti Lyngvær Engelien, og Doris Jorde. 2020. «Universitetsskolers Bidrag Til Utvikling Av lærerutdanningen Ved Universitetet I Oslo». Acta Didactica Norden 14 (2):27 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7913.