Østern, Anna-Lena, Renata Svedlin, og Gunnar Engvik. 2020. «Partnerskap Inom lärarutbildning I Norge Och Finland: Historiska förutsättningar för Og praktiklärares förståelse Av Professionell Handledning». Acta Didactica Norden 14 (2):22 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7915.