Hontvedt, Magnus, Morten Oddvik, og Rakel Rohde Næss. 2020. «Videolekser Som Ressurs for Lesing Og Undervisning I lærerutdanning – En Studie Av Hvordan Samarbeid Og Partnerskap Kan Utvikles Rundt lærerstudenters Videoinnspilte Leserefleksjoner». Acta Didactica Norden 14 (2):26 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7916.