Bjørndal , Kristin Emilie Willumsen, Yngve Antonsen, og Rachel Jakhelln. 2020. «FoU-Kompetansen Til Nyutdannede grunnskolelærere – Grunnlag for Skoleutvikling?». Acta Didactica Norden 14 (2):20 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7917.