Antonsen , Yngve, Gregor Maxwell, Kristin Emilie Willumsen Bjørndal, og Rachel Jakhelln. 2020. «‘Det Er Et Kjemperart system!’ – Spesialpedagogikk, Tilpasset opplæring Og Nyutdannede læreres Kompetanse». Acta Didactica Norden 14 (2):20 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7918.