Olovsson, Tord Göran. 2020. «Ämnesövergripande Undervisning I SO-ämnena I Svensk Grundskola - Vad säger lärarna? ». Acta Didactica Norden 14 (3), 24 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7920.