Hansen, Kari. 2020. «Mesterlære I Praksisveiledning I lærerutdanning: Individuell, Relasjonell Eller I Praksisfelleskap? En Studie Av Eksamenstekster». Acta Didactica Norden 14 (2):18 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7925.