Haugen, Tor Arne, og Eivor Finset Spilling. 2020. «Pedagogiske Tekstar Om Ordklassar: Ei undersøking Av lærebøker I Norsk På 3. Og 4. Trinn». Acta Didactica Norden 14 (1), 27 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7927.