Häggström, Margaretha. 2020. «Avantgarde Utan Auktoritet – miljöaktivism I En lågstadieklass». Acta Didactica Norden 14 (1), 22 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7936.