Tengberg, Michael, og Marie Wejrum. 2021. «Observation Och återkoppling Med Fokus På Utvecklad Undervisning: Professionsutveckling Med hjälp Av PLATO». Acta Didactica Norden 15 (1):22 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7985.