Hjukse, Hjørdis, Toril Aagaard, Agnete Andersen Bueie, Thomas Moser, og Karl Solbue Vika. 2020. «Digitalisering I grunnskolelærerutdanningen: Om Faglige Forskjeller I Arbeidet Med Profesjonsfaglig Digital Kompetanse». Acta Didactica Norden 14 (1), 27 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8023.