Borgen , Jorunn Spord, og Gunn Engelsrud. 2020. «Språkbruk Om kroppsøving: Et Kritisk Blikk På Ny læreplan I Fagfornyelsen (LK20)». Acta Didactica Norden 14 (1):19 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8099.