Walgermo, Bente Rigmor, Per Henning Uppstad, Kjersti Lundetræ, Finn Egil Tønnessen, og Oddny Judith Solheim. 2021. «Kartleggingsprøver I Lesing: Tid for Nytenking?». Acta Didactica Norden 15 (1). https://doi.org/10.5617/adno.8136.