Kielland, Ingrid Marie. 2021. «Fortellinger Om håp Og håpløshet – Bærekraftsundervisning I Antropocen». Acta Didactica Norden 15 (2). https://doi.org/10.5617/adno.8150.