Staal Jenset, Inga, og Marte Blikstad Balas. 2021. «Ny Praksisform I lærerutdanningen: Analysepraksis for Forsknings- Og Profesjonsforberedelse». Acta Didactica Norden 15 (3):23 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8153.