Imenes, Olav Gravir, Vibeke Bjarnø, og Ove E. Hatlevik. 2021. «Lærerstudenters Bruk Av Monte Carlo-Simulering for å løse Oppgaver Om Sannsynlighet: En Analyse Av 16 Gruppebesvarelser». Acta Didactica Norden 15 (3):26 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8180.