Valenta, Anita, og Ole Enge. 2020. «Bevisrelaterte Kompetanser I læreplanen LK20 for Matematikk I Grunnskolen». Acta Didactica Norden 14 (3), 18 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8195.