Vangsnes, Vigdis. 2021. «Prosessdrama Som Estetisk læreprosess: Ein Strategi for Utforskande Iscenesetjing Av Sentrale verdiområde I Fagfornyinga». Acta Didactica Norden 15 (2). https://doi.org/10.5617/adno.8294.