Stenseth, Tonje. 2021. «Hvordan Fremme Studentaktivitet Og Engasjement for læring? En Designbasert Studie Av Omvendt Undervisning Og Videorefleksjoner I lærerutdanningen». Acta Didactica Norden 15 (3):22 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8313.