Löfstedt, Malin. 2020. «Konstruktiv Religionskritik Och Religionsundervisning». Acta Didactica Norden 14 (4):18 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8346.