Löfstedt, Malin. 2020. «Konstruktiv Religionskritik Och Religionsundervisning». Acta Didactica Norden 14 (4):18 sider. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8346.