Samuelsson, Lars. 2020. «Etik I Utbildning för hållbar Utveckling – Att Undervisa Den Etiska Dimensionen Av En Kontroversiell fråga». Acta Didactica Norden 14 (4), 22 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8348.