Wedin, Åsa, og Jenny Rosén. 2021. «Språkliga Normer I förskollärarutbildning: Ett Kritiskt Perspektiv». Acta Didactica Norden 15 (2). https://doi.org/10.5617/adno.8361.