Gasson, Sophia. 2021. «Det flerstämmiga engelskämnet I Den Svenska Grundskolans Tidigare år: Utrymme för flerspråkighet?». Acta Didactica Norden 15 (2):27 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8376.