Halberg, Haakon, og John Brumo. 2021. «Ulv Engasjerer! Erfaringer Med skjønnlitteratur I Tverrfaglig Arbeid På Mellomtrinnet». Acta Didactica Norden 15 (1):19 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8474.