Haslekås, Camilla, og Silje Kittilsen. 2022. «Lærerstudenter I Elevrollen møter Utforskende arbeidsmåter I Naturfag». Acta Didactica Norden 16 (3):23 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8569.