Kvithyld, Trygve. 2021. «Hvordan Iscenesetter to lærere Skriveundervisning Ut Fra Den Samme Pedagogiske Ressursen, Og Hvordan nyttiggjør Elevene Seg Av Denne Undervisningen når De Skriver?». Acta Didactica Norden 15 (1):26 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8609.