Hugo, Heléne. 2022. «Lärare I årskurs 5 Planerar Historieundervisning Med Fokus På Skriftliga Resonemang». Acta Didactica Norden 16 (3):22 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8612.