Åkerholm, Katrina, og Heidi Höglund. 2022. «Möte Med Det obestämbara: Ungdomars tolkningsförhandlingar Med Bilderboken Hemma Hos Harald Henriksson». Acta Didactica Norden 16 (3):19 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8720.