Halberg, Haakon, og Tove Anita Fiskum. 2022. «Skjønnlitteraturen I Det Tverrfaglige - Når Mellomtrinnselever Leser skjønnlitteratur Og lærer Om Rovdyr I En Uteskoledidaktisk Sammenheng». Acta Didactica Norden 16 (3):26 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8808.