Boström, Lena, Monica Orwehag, og Helene Elvstrand. 2022. «På Spaning Efter Fritidshemmets Didaktik». Acta Didactica Norden 16 (1):27 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8834.