Skaftun, Atle, og Margrethe Sønneland. 2022. «Kritisk Literacy I Litteraturundervisningen». Acta Didactica Norden 16 (2):21 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8874.