Sæther, Sondre, Jorunn Spord Borgen, og Petter Erik Leirhaug. 2022. «Lek I læreplanen I kroppsøving - Historisk Konseptualisering». Acta Didactica Norden 16 (3):24 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8977.