Marti, Kristin Torjesen, og Erik Knain. 2022. «Bærekraftig Utvikling I Naturfaglige Og Samfunnsfaglige Skriveoppgaver Fra Grunnskolen». Acta Didactica Norden 16 (2):25 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8979.