Bendegard, Saga, og Yvonne Hallesson. 2022. «Critical Literacy I ämnet Svenska: – Vad säger De Nationella läsproven?». Acta Didactica Norden 16 (2):22 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8987.